Vnitřní předpisy platné

Rigorózní řád PřF UJEP Platný od 25.4.2018 (138kb)
Studijní a zkušební řád PhD studia Platný od 25.4.2018 (176kb)
Volební řád Akademického senátu PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (192kb)
Statut PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (245kb)
Jednací řád Vědecké rady PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (107kb)
Jednací řád Akademického senátu PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (132kb)
Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) Platný od 1. 4. 2014 (114kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Platný od 1.7.2010 (49kb)
Disciplinární řád PřF UJEP Platný od 28.2.2018 (91kb)