Vedení fakulty

Fotografie:Jméno:Kancelář:Kontakt:
Jaroslav Pavlík Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Děkan
CS314 +420-475283223

dekanznak zavináčsci.ujep.cz
Martin Svec.jpg RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Proděkan pro studium
CN469 +420-475283186

martin.svecznak zavináčujep.cz
FP_21.jpg

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy
Statutární zástupce děkana

CN309 +420-475283188

pavla.capkovaznak zavináčujep.cz
FP_41.jpg Ing. Pavel Kuba, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj a informatizaci
CN535 +420-475283903

pavel.kubaznak zavináčujep.cz
Petr Lauterbach Ing. Petr Lauterbach
Tajemník fakulty
CS313 +420-475283187

lauterbachznak zavináčsci.ujep.cz