Studium v zahraničí

Aktuální nabídka

 

ERASMUS+

Studium, jazyk, kultura

Jako součást UJEP je Přírodovědecká fakulta již několik let zapojena do programu LLP/ERASMUS (Lifelong Learning Programme/ERASMUS, dříve SOCRATES/ERASMUS). Díky smlouvám s univerzitami ve Španělsku (Jaén, Málaga), Německu (Bielefeld, Wűrzburg), Polsku (Krakow, Poznaň), Norsku (Oslo), Švédsku (Karlstadt), Turecku (Eskisehir), Pobaltí (Vilnius, Talin), na Slovensku (Ružomberok) či nově v Nizozemsku (Amsterdam) se mohou studenti účastnit studijních pobytů, které jim umožňují poznat prostředí zahraničních institucí a zdokonalit své jazykové dovednosti, stejně jako poznat nové přátele a získat potřebné zkušenosti pro budoucí kariéru.

 

Přírodní vědy v cizině

Smlouvy na studijní pobyty jsou specifikovány oborem a v případě Přírodovědecké fakulty jsou v současnosti uzavřeny pro geografii, přírodní vědy, matematiku, fyziku a informatiku. Vycestovat mohou studenti druhých a vyšších ročníků, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení v případě, že počet žadatelů převýší smluvně dané kvóty. V letech 2007 až 2009 takto, za finanční podpory programu, která je závislá na cílové zemi a pohybuje se zhruba mezi 300 až 500 EUR na měsíc, vycestovalo téměř třicet studentů fakulty.

 

Odborné stáže nejen pro studenty; vyrazit do světa mohou i učitelé

Od minulého akademického roku mohou studenti absolvovat také odborné stáže na zahraničních institucích v praxi. Příkladem může být úspěšně absolvovaná stáž na pobočce Czech Tourism v Madridu v roce 2008. V součinnosti katedrálního (akademického), fakultního (administrativního) a univerzitního (institucionálního) koordinátora je studentům poskytován komplexní servis zahrnující vše od pomoci s výběrem cílové univerzity, přes vyplňování potřebných přihlášek až k vyřizování formálních požadavků po návratu zpět na UJEP. Uznávání zahraničního studia vychází z principů programu a v současnosti se řídí univerzitní směrnicí, která mimo jiné objasňuje podmínky převodu a uznávání kurzů absolvovaných v zahraničí. Široké možnosti program nabízí také pedagogům, kteří tak rozšiřují kontakty ve svých oborech a novými zkušenostmi přispívají ke zkvalitňování výuky na Přírodovědecké fakultě. V posledních třech letech bylo tímto způsobem uskutečněno přes dvacet výjezdů.

 

Cizinci u nás

Kromě výjezdů jsou v rámci smluvních partnerství realizovány také příjezdy zahraničních studentů a pedagogů. Zahraničním studentům a pedagogům je k dispozici průvodce Visiting Guide v anglickém jazyce a pomalu se rozšiřuje i nabídka kurzů vyučovaných v cizím jazyce nebo alespoň těch, v nichž je možné vést cizojazyčné konzultace. V minulých letech se naši studenti mohli při výuce setkat s více než 20 zahraničními studenty, jejichž zapojení do akademického života na UJEP probíhá dále i v rámci univerzitní tutorské organizace, jejímž členem se může stát každý student. Jako tutor se pak aktivněji zapojí do programu zejména tím, že pomáhá zahraničním studentům s aklimatizací v novém prostředí. Lze jen dodat, že celkové aktivity programu výrazně obohacují činnosti na Přírodovědecké fakultě o nové pohledy na problematiku zde realizovaných oborů.


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Doučování zadarmo? Ano, od spolužáka z fakulty!

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké