Rigorózní řízeníRigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů Fyzika a Matematika, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul doktor přírodních věd (ve zkratce „RNDr." uváděné před jménem).

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Počítačové modelování ve vědě a technice"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství fyziky pro 2.stupeň ZŠ"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství fyziky pro střední školy"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství matematiky pro 2.stupeň ZŠ"

Poždavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství matematiky pro střední školy"

 

Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem Přírodovědecké fakulty UJEP, který najdete zde.

 

Přihlášky se přijímají v průběhu celého roku. Přihláška k rigoróznímu řízení je ke stažení zde.

 

Aktuální informace o výši poplatku za rigorózní řízení na příslušný akademický rok naleznete zde.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Doplňovací volby: kandidátní listiny a životopisy + pozvánka na předvolební shromáždění

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké